Product

Product center

公司地址:深圳市福田区新洲北路
   吉莲大厦4栋3层
邮政编码:518034
咨询电话:0755-8306 2925
技术支持:0755-8392 7642
售后服务:4008-321-600
传真号码:0755-8306 9614
智慧教育系统
Position / Home / Product / 智慧教育系统
 • 智慧教育系统
 • 智慧教育系统

智慧教育系统

 • Product parameters
 • 1576047901550761.jpg


  产品照片

  1576045456865999.png

  ● CB01 控制面板


  1576045528341486.png

  ● CB02 控制面板


  1576045669530762.png

  ● CC01网络高清摄像头


  1576045868414914.png

  ● CL01空调控制器


  1576045909281873.png

  ● CL02风扇控制器


  1576045962583547.png

  ● CL04照明灯光控制器


  1576046056344041.png

  ● CL05实物展台


  1576046294504830.png

  ● MK91无线胸麦


  1576046732322481.jpg

  ● MK96吊麦


  1576046930148202.png

  ● PG1教室超融合终端


  1576047169210377.png

  ● RJ06环境检测仪


  1576047419567897.png

  ● 校园服务器